Nie wszystkie śmieci mogą trafić do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane w czasie różnych remontów i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z magazynowaniem i transportem odpadów. By ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na gruz lub materiały sypkie

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia oraz transportu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Wśród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Odnajmują je one klientom, a po napełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania lub recyklingu.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]