Zajrzyj na https://tlumaczalnia.pl/ceny/, aby znaleźć informacje o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia polscy tłumacze przygotowują mnóstwo zwykłych i uwierzytelnionych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż w sieci łatwo znaleźć darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie dorównają one zawodowym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nieraz wymagane, przykładowo jeżeli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak wstępnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależy koszt przekładu?

Język, termin wykonania, stopień trudności tłumaczenia – to wpływa na ostateczny koszt usługi

Finalny koszt tłumaczenia tekstu kształtują przytoczone poniżej elementy:
1. Język, na który lub z którego pragniemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (holenderski, angielski) albo romańskich (hiszpański, włoski) będzie zazwyczaj tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest co do zasady o wiele tańszy niż translacja na język obcy.
3. Poziom trudności tłumaczenia bądź problematyka dokumentu. Przekład referatów medycznych, dokumentów handlowych czy prac akademickich kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej branży, ale też należytą wiedzę, aby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji karygodnych błędów.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” musimy szykować się na większy wydatek.

Czym różni się tłumaczenie uwierzytelnione od przekładu zwykłego?

Należy nadmienić, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo paszport lub dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu odrębny numer, jak również oznacza czy przekład powstał z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli najczęściej mają stały cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku potrzeby wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]