Tłumaczenia rosyjski Kraków. Zdobądź więcej wiadomości.

Kilka ostatnich lat to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa również znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia studiów czy też zatrudnienia w naszym kraju.

Kiedy konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji bądź Białorusi. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. W związku z tym, by wykonywać ten zawód, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]