Jeśli chcesz zamówić ochronę osób i mienia Kraków, wejdź na http://sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/.

Sposobów zabezpieczania mienia i osób jest wiele. Wśród nich znajduje się zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa podczas jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w firmie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, kupując antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można także zamontować instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią włamywaczom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć najróżniejsze obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obszar stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Lokalizacja:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]