Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i naprawdę wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że badania te znajdują także zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do pracy osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy aparaturowe i testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia powinno się podejść otwarcie. Znaczenie ma szczerość i rzetelność udzielanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób planujących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Poznając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie potrafiła w wystarczająco szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają także predyspozycje do oceny prędkości obiektów będących w ruchu, widzenia przestrzennego i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów maszyn budowlanych ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może wykonać jedynie psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, a do tego niezbędne jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można stracić uprawnienia do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]