Na www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/ zlecisz badania wysokościowe Bielsko Biała.

Praca na wysokościach wymaga nie tylko posiadania określonych umiejętności, ale również szczególnych predyspozycji zdrowotnych. Żeby zminimalizować występowanie niebezpiecznych wypadków, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność poddawania się drobiazgowym testom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów wiążących się z pracą na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Co ile lat trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – wykluczenie padaczki, krótkowzroczności lub chorób błędnika

Definicję pracy na wysokości określa Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Według przepisów uznajemy za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na stropach, masztach, pomostach itd. Specjalistyczne testy sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem bądź innych schorzeń mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak wyglądają badania wysokościowe? Składają się one z trzech stadiów – badania okulistycznego, neurologicznego oraz laryngologicznego. Specjalista bada pacjenta w kierunku epilepsji, krótkowzroczności lub problemów z błędnikiem. Oprócz tego należy także poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – termin ważności

Badania wysokościowe trzeba przeprowadzać co 2-3 lata. Osoby, które skończyły 50 lat muszą poddawać się im częściej – co 12 miesięcy. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest wada wzroku, zez, jak również schorzenia neurologiczne i cukrzyca. Co ciekawe noszenie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że praca wykonywana jest w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystko – niektórzy pracownicy, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść także testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy suwnic, ciężkich maszyn budowlanych czy pracownicy obsługujący linie wysokiego napięcia.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]