Więcej informacji o badaniach wysokościowych Bielsko.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej 3 metry ponad podłogą bądź ziemią. Dotyczy to zatem robót przede wszystkim budowlanych, ale też pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków i przedstawicieli wielu innych zawodów. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami BHP musi być wykonywana z zastosowaniem specjalnych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają na celu wyeliminowanie z niej osób, dla których może wiązać się z zagrożeniem. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające skłonności do zawrotów głowy, cierpiące na zaburzenia równowagi czy mające problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc kompleksowa diagnostyka z zakresu neurologii, okulistyki i laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem). Badania przeprowadza się poddając osobę badaną prostym testom przy wykorzystaniu specjalnej aparatury. W czasie badań można też wykryć problemy do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach, ich wykonanie ma więc szczególne znaczenie. Nie trzeba obawiać się, iż konieczne będzie poświęcenie na te badania wiele czasu, gdyż istnieje możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – termin ważności?

Badania wysokościowe trzeba zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, iż w czasie pełnienia obowiązków stan zdrowia może się pogorszyć, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które mają więcej niż pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast wykonywać je każdego roku.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]