Tu sprawdzisz, jak zamówić badania operatorów Bielsko.

Do rozpoczęcia działalności w różnego rodzaju zawodach wymagane są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy badany je ma, przeprowadza się specjalne testy. By je przeprowadzić, należy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w dużej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w jakim zamierza pracować badany. Inne testy przeprowadzane są wobec sędziów, inne natomiast dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak łatwo się domyślić, te ostatnie badania są zlecane znacznie częściej. Warto więc napisać parę zdań o tym, jak one przebiegają, jakie akty prawne określają ich charakter oraz jakie zdolności okazują się podczas nich najważniejsze.

Prawo a badania operatorów

Terminy wykonywania oraz specyfikę badań operatorów wózków widłowych oraz innych pojazdów wykorzystywanych w przemyśle określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co 3 albo 4 lata, oprócz kandydatów po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania testów co 2 lata. Warto jednak nie zapominać, że przebieg testów może zostać zmieniony, jeżeli wykonujący je specjalista stwierdzi, że niezbędne są inne testy albo poszczególne elementy są w danym wypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zwykle postać papierowego testu, a także test sprawdzający zdolności intelektualne. Potem wykonywane są badania na refleks, polegające zazwyczaj na wciśnięciu właściwego guzika po zapaleniu diody oraz przetestowaniu tego, czy kandydat jest w stanie wystarczająco szybko zahamować. Badania operatorów to także testy możliwości percepcji odległości i wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]