Sprawdź więcej szczegółów o metodzie kasowej na https://bit.ly/3KgpdQL.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za wykonanie usług czy sprzedaż towaru. W takim wypadku fiskus nie patrzy na to czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, gdy muszą kilkukrotnie upominać się od kontrahenta zapłaty za zrealizowane usługi bądź sprzedane towary. Gdy to zdarza się notorycznie, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Ze względu na przytoczony powyżej limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość naszych przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeśli więc sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe opisanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga stałego śledzenia wpływu opłat

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nieraz odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego monitorowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich śledzenia, by nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to skomplikowane. Ale już przy stu i więcej dokumentach nadzorowanie przelewów wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które zapewnia zmniejszenie ryzyka pomyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]