Jeśli szukasz bezpłatnego generatora not księgowych 40 euro, koniecznie odwiedź ten adres.

Każda osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo prędzej czy później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać natychmiast czy wykorzystać jako jeden z etapów działań upominawczych?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada wspomnieć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych często przez wiele lat dobrych układów partnerskich. W końcu poślizg we wniesienia należności za fakturę może być kwestią krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością czy prostego przeoczenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Zainteresowanych zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności, które wyposażone jest także w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]